Kurser og temadage

Her på siden vil vi løbende slå temadage og nye kursustilbud op fra Familieplejen.

Nye kurser og temadage:

Også i 2020 skal I glæde jer til to spændende tema-dage - et i foråret og et i efteråret. Sæt allerede nu datoerne i kalenderen!


Den 21.11.20 besøger psykolog Emil Rask os med oplægget "Angst hos børn og unge". Når vi bruger ordet "angst", kan vi mene to forskellige ting. Det kan være ord for den følelse vi oplever, når vi er bange og bekymret for noget, men det kan også være ord for de psykologiske lidelser, der hører under begrebet "angstlidelser". Angst er en af de mest almindelige psykiske problemstillinger hos børn og unge, derudover så er angst endnu mere almindeligt hos udsatte børn og unge, hvorfor I som plejeforældre ofte vil møde angsten hos jeres plejebørn. Temadagen vil være en vekselvirkning af bl.a. teoretiske oplæg og hverdagsnære eksempler, hvor forskellige redskaber sættes i spil. 

Den 24.10.20 vil pædagogisk og psykologisk konsulent Anne-Mette Sohn Jensen lede vores temadag om "Plejefamiliernes egenomsorg". At være plejeforældre er givende og slidsomt på samme tid. I psykologien taler man om compassion fatigue, som kan oversættes til omsorgsudmattelse, hvilket er en risiko, når man arbejde som professionel omsorgsgiver. Derfor sætter denne temadag fokus på, hvordan I som plejeforældre kan få redskaber til at passe godt på jer selv og reducere stress for hele familien. Kurset vil vægte kobling mellem teori og praksis med mange praktiske øvelser og idéer at arbejde videre med.

Dekorativt billede