Godkendelse

Her på siden kan du læse om forskellen på de 2 typer af godkendelser og procedurerne omkring disse.
For at blive døgnplejefamilie og aflastningsfamilie skal I først være godkendte i henhold til Servicelovens § 142.
I kan blive godkendt på to måder: Generel godkendelse og Konkret godkendelse.

En generel godkendelse er for jer, der generelt ønsker at blive plejefamilie for et barn. Godkendelsen bliver varetaget af det Socialtilsyn, som dækker jeres område. For Herning området er det Socialtilsyn Midt.

I henhold til Serviceloven § 142 stk. 3 skal alle, der vil arbejde som plejefamilie, gennemgå et grundkursus som en del af godkendelsesforløbet. 

Plejefamilier skal godkendes som generelt egnede af Socialtilsynet - med mindre særlige forhold gør sig gældende.

En generel godkendelse bliver givet på baggrund af en undersøgelse af pleje- eller aflastningsfamiliens samlede forhold. Det er beskrevet i Lov om socialtilsyn § 6, og angiver, hvilke vilkår, der gælder for godkendelsen.

Ud fra godkendelsen vil det fremgå:

  • Om I kan være aflastning, fuldtidspleje eller begge dele.
  • Hvilken aldersgruppe I er godkendt til.
  • Hvor mange børn I kan have.
  • Hvilken belastningsgrad Socialtilsynet vurderer I kan håndtere som plejefamilie.

Vi benytter konkret godkendelse til jer, der ønsker at blive plejefamilie for et konkret barn eller en konkret ung. Familieplejekonsulenterne i Herning kommune varetager denne godkendelse. Den bliver lavet, når en familie ønsker at blive godkendt som netværks- og slægtsplejefamilier.

Hvis I ønsker at blive konkret godkendt. 

Først foretager familieplejekonsulenten en vurdering af, om I kan opnå en generel godkendelse. Vurderer konsulenten, at familien kan få en generel godkendelse, kan Herning kommune ikke godkende konkret.

Den konkrete plejefamilie har ikke en godkendelse til at være generel plejefamilie. Familien kan kun være plejefamilie i forhold til et konkret barn fra Herning kommune. Familien er særligt egnet til at give det konkrete barn den støtte og omsorg, som det har behov for. 
Ved konkrete godkendelser kan familien have en form for "professionel" relation til barnet. Det kan være barnets lærer, pædagog, eller lignende. Det er ikke afgørende, om familien vil være egnet som plejefamilie til andre børn. Når anbringelsen af barnet ophører, bortfalder den konkrete godkendelse.

I en konkret godkendelse skal Herning kommune tage stilling til, om plejefamilien - under hensyn til det konkrete barns behov - evt. kan modtage andre børn. Dette skal fremgå af godkendelsen.

Når en kommune har godkendt en familie som konkret egnet, kan andre kommuner ikke anbringe børn i familien. Plejefamiliens godkendelse hviler alene på dens særlige egnethed i forhold til det konkrete barn.


Dekorativt billede

Pige på blomstermark

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.