Underretningspligt

Her på siden kan du finde viden om den skærpede underretningspligt.

I er som plejefamilie omfattet af den skærpede underretningspligt jf. Lov om Social Service § 153. Det betyder, at hvis I, i forbindelse med jeres arbejde som plejefamilie får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, så er I forpligtet til at underrette kommunen.

Det kan være i det tilfælde, hvor I fra biologisk familie bliver bekendt med oplysninger vedrørende barnet, som giver anledning til bekymring for barnet og hvor der er grund til at antage, at de sociale myndigheder skal sætte ind med støtte/yderligere støtte.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail