Tavshedspligt

Her på siden kan du læse om tavshedspligt og reglerne herfor

Straffelovens § 152 og 152 C-F

I er som plejefamilie omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt (Straffelovens § 152 og 152 C-F). Det betyder, at man ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde som plejefamilie. Dette gælder også efter, at plejeforholdet er stoppet.

Tavshedspligten drejer sig om fortrolige oplysninger.

Det kan eksempelvis være:
  • Oplysninger om væsentlige sociale problemer.
  • Misbrugsproblemer.
  • Seksuelle forhold.
  • Strafbare forhold.
  • Oplysninger om religion
  • Oplysninger om politiske tilhørsforhold.
Sådanne fortrolige oplysninger må ikke uberettiget videregives. I praksis vil det sige, at I hverken må fortælle eller drøfte sådanne informationer om plejebarnet/plejebarnets familie med naboer, venner eller familie.

Hvornår må vi videregive oplysninger?

Såfremt plejebarnets forældre har givet sit samtykke til, at relevante oplysningerne videregives, er der ikke tale om brud på tavshedspligten.
Det er heller ikke et brud på tavshedspligten, hvis I videregiver fortrolige oplysninger til en samarbejdspartner inden for Herning Kommunes enhedsforvaltning. Det er dog en forudsætning, at der er tale om oplysninger, der er nødvendige for samarbejdspartneren.

Samarbejdspartnere uden for den kommunale enhedsforvaltning

Er der tale om samarbejdspartnere uden for den kommunale enhedsforvaltning i Herning Kommune, må I ikke videregive fortrolige oplysninger, men skal henvise til samarbejdspartneren til at kontakte rådgiveren. I skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, at den enkelte folkeskole ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning.

Ved tvivlsspørgsmål

Hvis I er i tvivl om, I må videregive konkrete oplysninger, så kan I rette henvendelse til jeres familieplejekonsulent eller til rådgiveren. I underskriver en tavshedserklæring ved ansættelse.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail