Ophør af plejeforholdet

Her på siden kan du læse om opsigelsesvarsel - før og efter 3 måneders ansættelse
Der er et gensidig opsigelsesvarsel på en måned med udgangen af en måned. De første 3 måneder betragtes som prøvetid med et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.
Udgangspunktet er, såfremt I afbryder plejeforholdet, så afbrydes betalingen uden varsel. Hvis Herning Kommune derimod afbryder kontakten, vil dette ske ved opsigelse. Opsigelsen skal være skriftlig og begrundet efter 3 måneder.
Ved grov eller gentagende misligholdelse kan kontrakten ophæves uden varsel og vederlaget ophører straks. Ret til udbetaling af omkostningsandel ophører fra det tidspunkt, barnet faktisk ikke har ophold hos jer længere.
I har ikke krav på en udtalelse fra Herning Kommune, men I kan anmode om en bekræftelse på ansættelsen.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail