Opgaver for familierådgiver og familieplejekonsulent

Her på siden kan du læse om opgavefordelingen mellem familierådgiver og familieplejekonsulent.

Familierådgiver

Familierådgiveren er myndighedspersonen, der træffer afgørelse om støtte til udsatte børn og unge og deres familier. De økonomiske forhold, der vedrører plejeforholdet bliver varetaget af ledelsen i familieplejen og ledelsen i Center For Børn og Forebyg-gelse i et tæt samarbejde med familierådgiveren. I det følgende omtales familierådgi-veren blot som rådgiveren.

Det er rådgiverens opgave;

 • At udarbejde handleplaner for børnene og deres biologiske forældre, og følge op på disse.
 • At føre tilsyn med barnets trivsel i plejefamilien (det personrettede tilsyn).
 • At afholde opfølgningsmøder vedrørende barnets anbringelse.
 • At beslutte og træffe afgørelse om barnets forhold under anbringelsen, f.eks. behandling, uddannelse.
 • At tale med barnet under anbringelsen.
 • At tilbyde forældrene støtte under anbringelsen.
 • At medvirke til, at barnets kontakt til sine forældre og sit netværk holdes ved lige, så barnet bevarer en hensigtsmæssig kontakt til sine forældre.

Familieplejekonsulenterne

Familieplejekonsulenterne er organiseret i Døgn & Familiestøtte Herning og varetager opgaver i relation til familieplejeanbringelse af børn i alderen 0-23 år.

Det er familieplejekonsulentens opgave;

 • At finde plejefamilier til børn og unge fra Herning Kommune.
 • At godkende netværksplejefamilier og plejefamilier, der har en særlig relation til et barn, der skal anbringes uden for hjemmet.
 • At foretage en matchning mellem et konkret barn og en plejefamilie.
 • At sikre faglig opkvalificering blandt plejefamilier i form af kurser, foredrag og lign.
 • At deltage i opfølgningsmøder med plejefamilie og forældre i det omfang det vurderes relevant.
 • At være jeres kontaktperson, når det handler om støtte til jer som plejefamilie, herunder rådgivning, vejledning og supervision i jeres arbejde med plejebarnet og jeres samarbejde plejebarnets familie.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail