Hvad inkluderes i omkostningsdelen

Her på siden kan du finde svar på, hvilke udgifter der er med i omkostningsdelen og hvor du kan søge om ekstra tilskud

Klik ind i nedenstående oversigt og få svar på, hvad er med i omkostningsdelen og hvad du skal søge om.

Hvis der søges om noget som ikke er indeholdt i omkostningsdelen, skal ansøgningen sendes til ansogninger.plejefamilie@herning.dk.
Der gøres opmærksom på at:
  • der skal ansøges skriftligt på ovenstående mail.
  • plejefamilien altid skal søge Herning Kommune om eventuel dækning af ekstra udgifter, der ligger uden for omkostningsdelen, inden denne afholdes.

Dækket af omkostningsbeløb:  NEJ

Mulighed for tilskud:  Kan bevilliges efter en konkret vurdering. Aktuelt særlig for børn, hvor der ikke er samvær med forældre eller andre pårørende.


Dækket af omkostningsbeløb:  JA

Mulighed for tilskud:  Der ydes som udgangspunkt ikke penge til aktiviteter. Aktiviteter forventes afholdt af omkostningsbeløbet. Der kan efter konkret bevilling ydes til formålsbestemt aktivitet.


Mulighed for tilskud:  Der kan i særlig tilfælde lejes en Autostol, ved konkret ansøgning.


Dækket af omkostningsbeløb:  JA

Mulighed for tilskud:  Der kan kun i meget særlige tilfælde ansøges om tilskud til barnepige. Ansøgning kan kun imødekommes, hvis det vurderes påkrævet med en kvalificeret barnepige med kompetencer inden for det konkrete barns specifikke vanskeligheder.

Herning Kommune skal godkende valget af barnepige, inden der kan tages stilling til ansøgning om tilskud. Såfremt der bevilliges tilskud til barnepige, godtgør Herning Kommune udgiften til plejefamilien. Der indhentes straffe- og børneattest på barnepigen i forbindelse med ansøgningen.


Mulighed for tilskud:  Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt kørsel med barnet til og fra:

  • Samvær.
  • Besluttede behandlingsforløb.
  • Aflastningsfamilie.
  • Møder med Herning Kommune vedrørende barnet/den unge.

Mulighed for tilskud:  Behandlingens nødvendighed skal være dokumenteret af sundhedsfagligt personale og godkendt af Herning Kommune. Der kan bevilliges 5 behandlinger, hvorefter, der skal foretages en ny vurdering.


Dækket af omkostningsbeløb:  JA

Mulighed for tilskud:  For børn over 4. år kan der evt. søges om dækning af udgift.


Mulighed for tilskud:  Kontaktlinser og brilleglas, almindeligvis med refleksfri be-handling, ydes efter regning. Tilskud til stel med maksimalt 2000 kr. og udskiftning, når dette skønnes absolut nødvendigt.


Dækket af omkostningsbeløb:  JA


Mulighed for tilskud:  Som udgangspunkt bevilliges der kun computer/iPad, når barnet har været anbragt i samme plejefamilie i under 2 år, hvis en skole eller et anerkendt uddannelsessted forlanger en computer.

Der kan ydes tilskud op til 2500 kr. Hvis barnet har været anbragt i over 2 år i samme plejefamilie og der er behov for computer/iPad, afholdes udgiften af omkostningsdelen.

Børnehjælpsfonden skal ansøges inden vurdering, og der skal undersøges, hvorvidt skolen udleverer computer.


Mulighed for tilskud:  Der kan bevilliges til indkøb af en brugt cykel med et maksimum beløb på. 1500 kr. Der kan bevilliges til skiftning af cykel hvert 3. år. med et maksimum beløb på 1500 kr.


Mulighed for tilskud:  Ferie afholdes med plejebarnet. Der kan bevilliges tilskud til ferie med plejebarnet. Tilskud udgør et ekstra omkostningsbeløb pr. feriedøgn. Der kan max udbetales omkostningsbeløb for 5 uger årligt og udelukkende for ferie afholdt med plejebarnet. Plejefamilien er forpligtet til at tegne fornødne rejseforsikring.


Dækket af omkostningsbeløb:  JA


Dækket af omkostningsbeløb:  JA

Mulighed for tilskud:  Hvis barnets biologiske familie ikke giver gaver til barnet til jul og fødselsdag, kan der ydes tilskud efter ansøgning.

Tilskuddet ydes jf. KL´s gældende takster.


Dækket af omkostningsbeløb: JA


Mulighed for tilskud:  Der kan bevilliges indskrivningsudstyr efter konkret ansøgning og vurdering, dog max jf. KL´s gældende takster.

Plejefamilien stiller basale møbler til rådighed (seng, bord, klædeskab, stol, lamper). Plejefamilien laver en liste over de anslåede udgifter i forbindelse med den konkrete ansøgning samt sender kvitteringer for køb efterfølgende.


Dækket af omkostningsbeløb:  JA

 


Mulighed for tilskud:  Der kan bevilliges et beløb til:

  • dåb
  • navngivning
  • konfirmation
  • nonfirmation

Alle jf. KL´s gældende takst. Bestemmelsen gælder for dåb/navngivning/konfirmation/nonfirmation og tilsvarende arrangementer i andre trossamfund.


Dækket af omkostningsbeløb:  JA

Mulighed for tilskud:  Logi anses for værende, værelse, seng, stol, bord, sengetøj, el, vand og varme.


Dækket af omkostningsbeløb:  NEJ

Mulighed for tilskud:  Udgiften til lægeordineret medicin som følge af kro-nisk/langvarig sygdom eller et længerevarende behandlingsforløb dækkes ved fremsendelse af recepten. Udgift til P-piller, P-stav og lignende prævention dækkes ligeledes.


Dækket af omkostningsbeløb:  JA


Mulighed for tilskud:  Der kan i særlige tilfælde efter ansøgning ydes tilskud til studieture som arrangeres af den unges uddannelsessted inden for de første 2 år efter anbringelsen. 

Derefter skal udgiften afholde af omkostningsbeløbet. Der ydes ikke tilskud til kost og lommepenge.

Dækket af omkostningsbeløb:  JA

Mulighed for tilskud:  Der kan ved konkret ansøgning ydes dækning af nødvendige merudgifter til vask og tørring ved børn over 4 år med encoprese.


Mulighed for tilskud:  Der kan bevilliges udskrivningsudstyr til barnet efter en konkret ansøgning og vurdering, dog max jf. KL´s gældende satser. Ved ansøgning laver plejefamilien en liste over de anslåede udgifter.


Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail