Økonomi i øvrigt

Her på siden kan du finde svar på alt vedrørende omkostningsdelen.

Omkostningsdel

Der ydes en omkostningsdel til dækning af udgifter ved barnets ophold; kost, logi, transport og almindelige daglige fornødenheder. Dette beløb er skattefrit.
Omkostningsdelen dækker den helt almindelige løbende forsørgelse af plejebarnet og almindelige daglige fornødenheder.

Ydelser til et barn i plejefamilie

  • Lommepenge ydes til børn fra de er 3 år.
  • Beklædningsbeløb ydes til alle plejebørn.
Ovenstående ydes efter KL's vejledende satser.

Udbetaling af vedrelag og omkostningsdel

Administration og udbetaling af vederlag sker fra Herning Kommunes lønkontor efter, at familieplejekontrakten er indgået. Omkostningsdelen udbetales af Center for Børn og Forebyggelse.

Spørgsmål vedr. udbetaling af vederlag, feriepenge etc. skal ske til Center for Børn og Forebyggelse.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail