Magtanvendelse

Her på siden kan du finde viden om magtanvendelser og lovgivningen herfor

Magtanvendelser er ikke tilladt

I plejefamilier er magtanvendelse ikke tilladt. Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt over for plejebarnet, det være sig eksempelvis i form af nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation, medmindre der er tale om selvforsvar (nødværge). Hvis du, eksempelvis  i en konfliktsituation, har anvendt magt over for plejebarnet, skal du straks orientere din familieplejekonsulent.

Voksenansvarsloven - afværgehjælp

Lov om voksenansvar trådte i kraft den 1. januar 2017. Kommunale plejefamilier er omfattet af denne lov og har pligt til at indberette det, de kalder "afværgehjælp" efter § 8. 
Heraf fremgår det, at de kommunale plejefamilier kortvarigt kan fastholde eller føre et barn eller en ung væk fra en situation, når det er nødvendigt, for at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang.
Hvis en kommunal plejefamilie har gjort brug af "afværgehjælp" skal dette indberettes via indberetningsskema, som udfyldes og sendes til dels anbringende kommune og dels til familieplejens regionale socialtilsyn. Derudover har den kommunale plejefa-milie pligt til at orientere de biologiske forældre, der har del i forældremyndigheden.

Voksenansvarsloven - fysisk guidning

Den kommunale plejefamilie skal også være opmærksomme på § 6, hvoraf det fremgår, at de kommunale plejeforældre fysisk kan guide et barn eller en ung. Det er dog en betingelse for fysisk guidning, at det vurderes at være nødvendigt af hensyn til anbringelsesstedets ansvar for at varetage den daglige omsorg.
Det kan være et hensyn til, at barnet eller den unge generer eller udøver chikane over for de øvrige anbragte børn og unge, personalet, den kommunale plejefamilie eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet. Dette skal ikke indberettes til nogen myndighed.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail