Lønforhold

Her på siden kan du læse om lønforhold og hvordan I honoreres som plejefamilie.

Kritterier for honorering 

Honoreringen af jeres opgave som plejefamilie sker ud fra:
  • opgavens karakter.
  • mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet.
Honoreringen udbetales som vederlag.

Vederlagsfastsættelse

Vederlagsfastsættelsen tager afsæt i:
  • Barnets behov.
  • Krav og kompetencer for at imødekomme barnets støtte behov.
  • De krav som Herning Kommune stiller til plejefamilien.
Vederlag fastsættes i henhold til KL's vejledning om vederlagsfastsættelse, jf. bilag 1.

Vederlagsmodtager

Den af jer, som har kontrakten, er vederlagsmodtager. I de fleste tilfælde er det den af jer, der har mest med barnet eller den unge at gøre.
I betaler skat af vederlagene, da der er en A-indkomst for vederlagsmodtageren. Vederlagene er ikke pensionsberettiget.

Gennemsnitsmodel for aflønning

Herning Kommune har i foråret 2017 implementeret Gennemsnitsmodel for aflønning af plejefamilier ved nye anbringelse af børn i familiepleje. Modellen tager udgangs-punkt i en fast gennemsnitsaflønning for hele plejeforløbet. Familieplejekonsulent og familierådgiver vil informere nærmere om modellen i forbindelse med matchning af børn og unge til plejefamilie.

Ændringer i vederlag

Ved større ændringer kan honorering ske på et lavere niveau. Dette kan være ved efterskoleophold og ved efterværn, når den unge er fyldt 18 år, og bliver godkendt til efterværn.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail