Hjemgivelse eller ophør af foranstaltningen

Her på siden kan du læse om reglerne for hjemgivelse
Sagsbehandleren har jævnfør lovgivningen pligt til at udarbejde en handleplan ved en hjemgivelse.

I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, der er anbragt med samtykke, skal rådgiveren tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. 


Det samme gælder, såfremt en ung over 15 år, der er anbragt med samtykke, anmoder om at blive hjemgivet. Hvis barnet/den unge umiddelbart kan hjemgives, så skal rådgiveren som ud-gangspunkt fastsætte en hjemgivelsesperiode for at sikre en god overgang til hjemmet. 


Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 måneder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er ikke altid muligt at nægte en hjemgivelse, selvom både plejefamilien og den anbringende myndighed vurderer, at den biologiske familie fortsat har store problemer. 
Den koordinerende i hjemgivelsesperioden er rådgiver, som inddrager familieplejekonsulenterne, plejefamilie, biologiske forældre og eventuel familiebehandler, som den fremadrettede indsats. Der følges op på processen minimum hver 4. uge.

Plejefamilien skal give sagsbehandler og familieplejekonsulent besked, hvis barnet / den unge forlader plejefamilien i utide. Det samme gør sig gældende, hvis barnet / den unge efter et weekendophold hos forældrene ikke kommer tilbage eller stikker af.


Inden Center for Børn og Forebyggelse træffer afgørelse om ændring af samværsaftaler, hjemgivelse og ændret anbringelsessted, skal vi indhente en udtalelse fra plejefamilien. I får ikke partstatus, men jeres udtalelse skal inddrages i beslutningsgrundlaget og tillægges passende vægt.
I har ikke pligt til at udtale jer. Der er ikke formkrav til udtalelsen, det betyder at udtalelsen kan indhentes skriftligt, via et møde eller via en telefonsamtale. Rådgiveren er dog forpligtet til at journalføre jeres oplysninger. Jeres udsagn vil således indgå som en akt i plejebarnets sag.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail