Handleplan og aftaler

På denne side kan du læse om handleplan i forbindelse med anbringelse

Vi udarbejder altid en handleplan i forbindelse med anbringelsen

Handleplanen omfatter altid:
  • Formålet med anbringelsen.
  • De mål, som der skal arbejdes med under anbringelsen.
  • Anbringelsens forventede varighed
  • Barnets samvær med forældrene.
  • Samarbejde med andre end forældrene om barnet.

Opfølgning på handleplan

Der er krav om opfølgning af handleplanen for barnet /den unge senest 3 måneder efter anbringelsen og herefter minimum hvert halve år.

Forberedelse til opfølgningsmøde

Herning Kommune forventer, at I som plejefamilie inden hver opfølgning udarbejder en kort beskrivelse af barnet /den unge. Beskrivelsen skal gerne indeholde eksempler vedrørende de mål og delmål, I arbejder med ud fra handleplanen samt eventuelle udviklingspunker for barnet /den unge.
Tag altid afsæt i de fokusområder der er i handleplanen.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail