Forventninger til plejefamilien

Her på siden kan du læse om Herning Kommunes forventninger til plejefamilien.

Som plejefamilie til et barn varetager I en central rolle i forhold til den støtte, som barnet har behov for. Derfor har Herning Kommune overordnet nogle forventninger til jer som plejefamilie.

Forventninger til Jer som plejefamilie:

  • At barnet indgår som en integreret del af jeres familie og som en naturlig del af jeres sociale liv - dog med respekt for det enkelte barns behov og muligheder.
  • At I kan dække barnets aktuelle og fremtidige behov for omsorg, støtte og guidning med respekt for barnets/den unges forudsætninger, personlighed og kulturelle baggrund.
  • At I formår at rumme barnets biologiske familie, udvise loyalitet og etablere et konstruktivt samarbejde.
  • At I indgår i et tværfagligt samarbejde med respekt for andres faglige kompetencer.
  • At I deltager i møder og samtaler, der vedrører familieplejeopgaven.
  • At I er indstillet på at tilegne jer ny viden og faglige kompetencer, der tilgodeser opgaven.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail