Forsikringsforhold

Her på siden kan du læse om reglerne i forbindelse med forsikringsforhold
I skal som plejefamilie sikre jer, at plejebarnet under opholdet er dækket af jeres forsikring, herunder også befordring i plejefamiliens bil. I bør derfor inden anbringelsen rådføre jer med jeres forsikringsselskab for afklaring af, hvordan plejebarnet er dækket af jeres indbo- og ansvarsforsikring samt bilforsikring. Her skal det også afklares om, der er andre forsikringer, der bør tegnes i forbindelse med at få et plejebarn i hjemmet.

Med henblik på, at de grundlæggende ansvarsproblematikker skal være dækket ind, stiller Herning Kommune krav om følgende:
  1. Familieforsikring, som også dækker jeres ansvar over for plejebarnet, herunder forsikring af plejebarnet som passager i jeres bil.
  2. Ansvarsforsikring, som dækker person- og tingskader, forvoldt af plejebarnet over for tredjemand/tredjemands ejendom.
Jeres eventuelle ekstraudgift til forsikringsdækning er indeholdt i omkostningsdelen, som I modtager.

Hvis den af jer, der aflønnes, kommer til skade eller får en erhvervssygdom som følge af arbejdet i plejefamilien, er pågældende sikret erstatning efter Lov om Forsikring mod følgerne af arbejdsskade. 

Arbejdsskadeforsikringen er tegnet af Herning Kommune.

Hvis plejebarnet kommer ud for et ulykkestilfælde (eksempelvis en tandskade), vil han / hun kunne få erstatning fra privattegnet ulykkesforsikring. Et plejebarn vil typisk ikke selv have en privat tegnet ulykkesforsikring. Hvis I ønsker at tegne en ulykkesforsikring på plejebarnet, så skal udgiften afholdes via omkostningsdelen.


Herning Kommune har en ansvarsforsikring, der i specielle tilfælde dækker den skade, der sker på plejefamiliens ting, hvis plejebarnet er ansvarlig. Der vil dog aldrig være dækning for skade på ting, som den plejebarnet har til sin rådighed eller skader, som den plejeanbragte forvolder med vilje.
Herning Kommune afklarer i samråd med forsikringsselskabet i det enkelte tilfælde, hvorvidt det er muligt at dække skaderne over forsikringen.

I tilfælde af skade skal I snarest muligt og senest 3 dage efter, at skaden er sket, sende en skriftlig beskrivelse af skadesforløbet til plejebarnets rådgiver i Center for Børn og Forebyggelse.
Beskrivelse skal så vidt muligt indeholde følgende:
  • Forløbet forud for skaden
  • Udgiften (evt. skønnet) til reetablering
  • Oplysninger om I har anmeldt skaden til eget forsikringsselskab og i givet fald kopi af forsikringsselskabets tilbagemelding og beslutning

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail