Efteruddannelse og supervision

Her på siden kan du læse om regler og forventninger til efteruddannelse og supervision

Efteruddannelse

Herning Kommune tilbyder efteruddannelse svarende til mindst to hele kursusdage årligt, og I er som plejefamilie forpligtet til at deltage heri.
Efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde med familieplejekonsulenten og retter sig mod læring i forhold til den opgave, I som plejefamilie løser. Efteruddannelse kan udbydes gennem VIA University College eller lignende. Den kan også være internt tilrettelagt i Herning kommune. Efteruddannelse skal godkendes af Familieplejens kursusudvalg.
Såfremt I ønsker uddannelse, som ikke er godkendt af Familieplejens kursusudvalg, så afholder I selv udgiften til uddannelsen.

Supervision

Herning Kommune tilbyder derudover supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, og I er som plejefamilie forpligtet til at deltage heri. Supervisionen varetages af familieplejekonsulenterne.

KEEP

Herning Kommune tilbyder KEEP og KEEP SAFE til plejefamilier.
KEEP (Keeping Fosterparents and Kinship parents Trained and Supported ) er et vidensbaseret kursusprogram for plejefamilier med det sigte at forebygge og håndtere problemadfærd hos plejebørn.
Herning Kommune ønsker i de kommende år at tilbyde KEEP til alle plejefamilier, som har plejebørn fra Herning kommune i alderen 4 -18 år og har en forventning om, at plejefamilierne tager imod kursustilbuddet.

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail