Bilag 1 – Vederlagsfastsættelse

Her på siden kan du finde en oversigt og vejledning til trinfastsættelse i Herning Kommune

Vejledning til trinfastsættelse i Herning Kommune

Er under udarbejdelse 

Trin 1

Barnets Støttebe-hov/belastningsgrad

Plejefamiliens opgave og kompetencer

Plejefamiliens be-skæftigelsesgrad

 Laveste belastning

Barnet har et almindeligt behov for omsorg og opdragelse med ekstra støtte og stimulering i forhold til sin udvikling - herunder støtte og fastholdelse i skole/uddannelse/beskæftigelse.

Barnets vanskeligheder kræver typisk en mindre indsats fra plejefamilien.

Kontakten til barnets familie og netværk er oftest uproblematisk.

Plejebarnet går på efterskole eller er i efterværn.

Plejefamiliens kompetencer

Barnet kan i udgangspunktet indgå i familielivet i plejefamilien.

Plejeopgaven kræver almindelig relations-, omsorgs- og opdragelseskompetencer, samt almindelig viden om børns udvikling.

Plejeopgaven kræver en indsats i forhold til samarbejde med barnets familie. 

Plejeopgaven kræver et samarbejde med andre professionelle fx pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, rådgiver, UU-vejledere mv.

Plejeopgaven kan typisk varetages af en plejefamilie uden tidligere erfaring og der stilles ikke krav om særlig uddannelse.
 

Godkendelse.

Minimum almen godkendelse

Tilknytning til arbejdsmarked.

Begge plejeforældre kan være tilknyttet arbejdsmarked på fuld tid.

 Trin, honoreringsbeløb og vederlagsfastsættelse
TRIN

HONORERINGSBELØB 2018 TAKSTER

VEDERLAG
1

8.444 kr. pr. mdr. (277,61 kr. pr. døgn)

2
2

12.666 kr. pr. mdr. (416,42 kr. pr. døgn)

3
3

21.110 kr. pr. mdr. (694,03 kr. pr. døgn)

5
4

29.554 kr. pr. mdr. (971,64 kr. pr. døgn)

7
5

   37.998 kr. pr. mdr. (1249,25 kr. pr. døgn)    

9

 

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Hanne Trier Josefsen
Teamleder HUSet
Tlf.: 4016 3898
Send e-mail til hanne.josefsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Familiepleje- konsulenter

Anet Ehlert
Tlf.: 21625042
Send e-mail til Anet

Pia Kure
Tlf.: 40163824
Send e-mail til Pia 

Helle Skinnerup
Tlf.: 30578654
Send e-mail til Helle 

Thomas Bøje Nielsen
Tlf.: 24453945
Send e-mail til Thomas

Hanne Marie Villadsen
Tlf.: 22405248
Send e-mail til Hanne

Johanne Marie Grydholt
Tlf.: 20744660
Send e-mail til Johanne

Læs mere om sikker mail