Ressourcefamilie

Her på siden kan du læse om procedurer og regler for ressourcefamilier
En ressourcefamilie er en aflastningsordning på hverdagsdøgn, weekender og i ferier. En ressourcefamilie er for børn der bliver boende i hjemmet. Her er det vurderet at de biologiske forældre på mange områder kan tilgodese barnets behov. Ressourcefamilien yder sparring og vejledning til barnets biologiske forældre eller alene til barnet.

Som ressourcefamilie skal I:

 • Være aflastningsfamilie for barnet.
 • Have rollen som "professionel" netværk til familien.
 • Være tilgængelig i forhold til forældre og børn.
 • Imødegå konkrete bekymringer for barnet og for forældrene.
 • Være behjælpelig i forbindelse med at formidle kontakt til eksisterende relevante støtteforanstaltninger.
 • Træne sociale færdigheder med barnet i skolen - akut og efter handleplan.
 • Støtte op om skolefaglig udvikling.
 • Igangsætte oplevelsesprægede aflastningsaktiviteter for barnet i fast plan - på hverdage og 24-7 i aftalte weekender.
 • Vejlede biologiske forældre - i opdragelse, samspil, økonomi med mere.
 • Samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse, skole, fritidsaktiviteter og børnenes øvrige netværk.
 • Vedligeholde forældrenes kompetencer - opmuntre og følge op på positiv samspil mellem barn og forældre.

Som ressourcefamilie skal I være godkendt som aflastnings- eller døgnplejefamilie. Det gælder i forhold til antal, alder og støttebehov på de børn, som er visiteret.

Som ressourcefamilie skal I:

 • Være aktør på egen hånd og fornemme, hvornår forældre selv kan, og hvornår de skal have støtte.
 • Have en anerkendende tilgang og kommunikation.
 • Give omsorg og positiv opmærksomhed.
 • Møde andre ligeværdigt.
 • Give respekt til forældre og børn, som de mennesker, de er og med de ressourcer de har.
 • Have pædagogfaglige kompetencer.
 • Have vejledningskompetencer.
 • Være tidsmæssigt fleksibel.
 • Være rummelig overfor forskellighed.
 • Kunne og ville modtage supervision.
 • Være indstillet på en langvarig indsats.

Som ressourcefamilie bliver I ansat på kontrakt. I laver kontrakten med barnets rådgiver. Kontrakten indeholder følgende: 

 • Beskrivelse af jeres opgaver.
 • Aftale om antal døgn, barnet skal være i aflastning hos jer.
 • Aftale om samarbejdet med biologiske forældre.
 • Aftale om vejledning af biologiske forældre eller barnet alene.
 • Plejelønnens størrelse (skattepligtigt).
 • Kost og logi beløb (skattefrit).
 • Kørselsgodtgørelse
 • Særaftaler - praktiske/økonomiske.
 • Forsikringsforhold.
 • Opsigelsesregler.
 • Konsulentbesøg.

Læs mere om ansættelse og løn her. 

Læs mere om juridiske pligter og rettigheder her.


Som ressourcefamilie har I et tæt samarbejde med barnets rådgiver fra  kommunen. I har møder med familieplejekonsulenten 6-8 gange årligt. Konsulenten støtter og vejleder i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet. Familieplejekonsulenten arrangerer og formidler endvidere kurser.

 


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.