Netværksfamilie

Her på siden kan du finde informationer om at være netværksfamilie. Og hvilke overvejelser I bør gøre, før I vælger at blive plejefamilie for et barn i jeres netværk.

Som netværksfamilie er I en familieplejeordning, hvor I er i familie med barnet eller er en del af barnets netværk. Som netværksfamilie har I en nær relation til barnet. Relationen er etableret før det er besluttet, at barnet skal døgnanbringes eller i aflastning. Denne relation er afgørende for godkendelse af jer som netværksfamilie.

Vi forventer at I som netværksplejefamilie:

  • Kan opdrage og give omsorg til barnet.
  • Kan etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, stabilitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse.
  • Kan respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie.
  • Kan forpligte jer i et livslangt engagement.
  • Kan være en aktiv deltager i et professionelt team.

I står måske i en situation, hvor det barn I kender allerede har boet hos jer i perioder. Følelsesmæssigt er I ikke i tvivl om, at I vil hjælpe. Situationen er akut for barnet. I føler måske, at I skal handle og træffe afgørende beslutninger hurtigt. Sådanne beslutninger er svære. Det, der er en god idé på kort sigt, er ikke altid er den bedste beslutning på længere sigt. Det er faktisk okay, at I ændrer holdning undervejs.

Mange netværksfamilier er ambivalente, når de skal træffe en beslutning. En beslutning der måske skal vare resten af livet. Både I og barnet kan desuden have brug for en kombination, hvor også en professionel plejefamilie har barnet boende.

I skal tage den tid, der skal til for at træffe den rigtige beslutning. Beslutningen skal kunne holde. Derfor skal den også træffes i samråd med forældre, familie og netværk samt den kommunale forvaltning. Det er dem der skal støtte jer gennem hele anbringelsen.

Læs mere om de overvejelser I bør gøre jer.


Som netværksfamilie aftaler I jeres arbejdsvilkår og handleplanerne for barnet sammen med rådgiver. Det gør I på samme måde, som de professionelle plejefamilier gør med den opholdskommune, som barnet kommer fra.

I forhold til aflønning modtager I børnefamilieydelserne til dækning af udgifter forbundet med plejebarnets forsørgelse og daglige fornødenheder. Der er ikke noget økonomisk mellemværende mellem jer og barnets biologiske familie.


I bliver en "offentlig" familie på godt og ondt. Det er afgørende for barnets udvikling, at I kan indgå i et tæt samarbejde. Det gælder med både barnets forældre, skolen, plejefamiliekonsulenten og den oprindelige opholdskommune.

Læs mere om samarbejdspartnere.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.