Kommunal døgnplejefamilie

Her på siden kan du finde informationer om at være kommunal døgnplejefamilie.

En kommunal døgnplejefamilie er frivillig eller tvangsmæssig anbringelse i en professionel fuldtids plejefamilie. En kommunal døgnplejefamilie modtager børn med særlige vanskelige problematikker.

På dette niveau har barnet behov for en professionel målrettet behandlingsindsats.

Barnet har massive belastninger, der ligger udover det, der normalt rummes i en plejefamilie.

Vi anvender kun kommunale plejefamilier i særlige tilfælde. Som kommunal plejefamilie er I et alternativt til et behandlingstilbud af individuel karakter. Forudsætningen er at barnet kan profitere af enten relationer, rollemodeller og et mindre miljø.


Socialtilsynet godkender plejefamilier til forskellige belastningsgrader. Det er også Socialtilsynet, der vurderer og godkender til kommunal døgnfamiliepleje. Der er ikke de samme krav til en plejefamilie med høj belastningsgrad som til en kommunal døgnplejefamilie. Selv om I er godkendt til høj belastning, betyder det ikke, at I kan blive godkendt som kommunal.

En kommunal plejefamilie har en generel godkendelse. En generel godkendelse betyder, at der ikke er nogen forudgående relation mellem barn og plejefamilie.

Læs om godkendelse.


Hvis I ønsker at blive kommunal plejefamilie, skal én af jer have en relevant socialfaglig baggrund og uddannelse. Vi forventer at den kommunale døgnplejefamilie kan modtage børn og unge med tungere behandlingskrævende behov. Det betyder, at målgruppen er børn og unge med:

 • Alvorlige tilknytningsvanskeligheder.
 • Diagnoser såsom ADHD.
 • Begyndende erfaring med kriminalitet og misbrug.
 • Et fysisk handicap, som kræver en særlig indsats.

Som kommunal plejefamilie skal I kunne arbejde professionelt i et nært miljø og kombinere egne kompetence med familielivet som redskab. I skal have erfaring som plejefamilie, deltage i flere kurser og supervisionsforløb samt have et tættere samarbejde med kommunen.

Læs om uddannelse og kurser.


Som kommunal plejefamilie skal den ene plejeforældre gå hjemme. Den hjemmegående er ansat på fuld tid til at varetage pasningen af plejebarnet.

En kommunal plejefamilie skal være:

 • Robust og udviklingsparat.
 • Indstillet på, at indgå i et tæt samarbejde med biologisk familie, netværk, familieplejekonsulenten, rådgiveren, skolen og andre professionelle. 
 • Fokuseret på barnets trivsel og udvikling.
 • Aktiv til samarbejdsmøder.
 • Udføre skriftlig arbejde.
 • Modtage supervision med mere.

Læs om ansættelse og løn.

Lovgivningen kræver, at I som kommunal plejefamilie modtager efteruddannelse og supervision.

Læs om uddannelse og kurser.

Ønsker I at få en godkendelse som kommunal plejefamilie, skal I rette henvendelse til Socialtilsyn Midt.

Læs om godkendelse.


Herning kommune forventer de kommunale plejefamilier deltager i en netværksgruppe.

Målet med netværksgruppen er at:

 • Inspirere, kvalificere og udvikle jer, så den ydelse, der når det enkelte barn og familie bliver optimeret.
 • Give mulighed for at reflektere over og evaluere egen praksis.
 • Øge jeres faglige selvfølelse og trivsel i arbejdet.
 • I opnår et større fællesskab med faglige kollegaer.
 • Orientere om forestående kurser.
 • Vi kan sammen planlægge fælles kursusdage med udgangspunkt i behov, der er opstået under gruppemøderne.
 • I har et forum, hvor I kan videreformidle/modtage viden fra uddannelse/kursus ved siden af.

Vi har dannet 5 netværksgrupper med plads til 6-7 døgnplejefamilier i hver gruppe. Netværksgrupperne har en mødeleder, og gruppen mødes 7-8 gange årligt.

Læs om uddannelse og kurser.


Som kommunal plejefamilie skal I kunne rumme barnets familie og netværk. I skal være parate til at bygge bro - også i de udfordrende samarbejdsrelationer. I skal intensivt arbejde med at støtte og kvalificere jeres ressourcer i det tværfaglige samarbejde.

Læs om samarbejdspartnere.


Dekorativt billede