Døgnplejefamilie

Her på siden kan du finde informationer om at være døgnplejefamilie. Og hvilke overvejelser I bør gøre, før I vælger at blive plejefamilie for et barn.

En døgnpfamiliepleje er en frivillig eller tvungen anbringelse. I døgnfamiliepleje bor et eller flere børn i et andet hjem. Her modtager de omsorg og støtte gennem en længere periode - nogle gange resten af livet.

Barnet skal indgå som et ligeværdigt medlem af jeres familie. Som døgnplejefamilie skal I skabe nære relationer til et barn/børn, som har haft nogle svære livsbetingelser.

I skal være en del af alle de aktiviteter og mennesker, der er i barnets liv. Samtidig skal I kunne acceptere, at plejeforholdet kan ophøre. Hvis barnet eller den unge skal hjemgives, eller plejeforholdet af forskellige grunde ender brat.

Læs om juridiske pligter og rettigheder.


Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som døgnplejefamilie. Kompetencer og egenskaber afhænger meget af, hvilken situation barnet står i.

Børn har mest af alt brug for trygge og stabile rammer. Andre har behov, der kræver, at I har nogle særlige erfaringer eller kompetencer.
Som plejeforældre skal I:

 • Have plads, tid og overskud i jeres familie.
 • Kunne tilbyde barnet stabile og trygge rammer.
 • Begge kunne etablere tilknytning til barnet baseret på nærvær, omsorg og kontinuitet.
 • Respektere barnets ret til medbestemmelse.
 • Respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie.
 • Kunne samarbejde med barnets forældre, netværk og offentlige myndigheder.
 • Reflektere over egen praksis, så barnets trivsel sikres bedst muligt.

Inden I kan blive godkendt som plejefamilie, skal I have et grundkursus. Her vil I få hjælp til at blive afklarede på spørgsmålene ovenfor.

Læs om godkendelse.


At være døgnplejefamilie er ikke et traditionelt arbejde. Det kræver engagement på fuld tid. Plejebarnet har folkeregisteradresse hos jer. Barnet bor der fast hele året og har sit hverdagsliv der. Oftest ser barnet også sine forældre. Forældre har fortsat forældremyndighed.

Læs mere om hvilke overvejelser I bør gøre jer.


Som plejefamilie, for et barn på døgn, bliver I ansat på kontrakt. Kontrakten indeholder følgende: 

 • De opgaver I skal løse.
 • Plejelønnens størrelse (skattepligtigt).
 • Kost og logi beløb (skattefrit).
 • Samarbejde/besøg i forhold til plejebarnets forældre.
 • Særaftaler - praktiske/økonomiske.
 • Forsikringsforhold.
 • Opsigelsesregler.
 • Konsulentbesøg.

Læs  om ansættelse og løn.

Ønsker I at få en godkendelse som døgnplejefamilie, skal I rette henvendelse til Socialtilsyn Midt.

Læs om godkendelse.


Som plejefamilie er jeres nærmeste samarbejdspartnere barnets rådgiver og familieplejekonsulenten. Men I skal også samarbejde med barnets forældre og andre personer, som har betydning for barnet.

Familieplejekonsulenten støtter og vejleder i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet og dets forældre. Det kan også være andet, der har med plejeforholdet at gøre. Konsulenten arrangerer og formidler også kurser for jer.

Udover planlagte konsulentbesøg vil barnets rådgiver invitere til opfølgningsmøder med plejefamilien, plejebarnet og plejebarnets biologiske familie. 

Læs om samarbejdspartnere.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.