Akut-plejefamilie

Her på siden kan du læse om procedure og regler for akut-plejefamilier

Vi tilbyder akutte midlertidige anbringelser af børn og unge i alderen 0-18 år. Vi har ikke fast tilknyttede akut-plejefamilier. Vi opdaterer løbende vores akut-liste med de plejefamilier, der kan løse akutte opgaver. Disse plejefamilier finder vi primært i vores nærområde. Listen sender vi til Forvaltningen på Herning kommune.

Som akut-plejefamilie arbejder I efter en behandlingsplan. Målet er at skabe et godt og udviklende miljø for barnet. Ophold hos en akut-plejefamilie er ofte midlertidig. 
Som akut-plejefamilie skal I:
  • Observere barnet.
  • Reagere på barnets signaler.
  • Etablere en relation til barnet.
  • Dokumentere dagligt.
  • Hjælpe hvis barnet skal hjem eller anbringes et andet sted.

Anbringelse i en akut plejefamilier kan højest vare i 6 måneder. Mange akut-familier kan ikke tilbyde en mere varig anbringelse af barnet bag efter.


Akutvederlag.  Akutanbringelser honoreres i udgangspunktet med 7-8 vederlag. Akutvederlag gælder når I påtager jer en opgave med maksimum 7 dages varsel. I kan højest få akutvederlag i 3 måneder. Læs om ansættelse og løn.

Opsigelse.  Begge parter kan opsige kontrakten med varighed:

  • Under 3 måneder = 14 dages varsel.
  • Over 3 måneder = 1 måneds varsel.

Vi afbryder plejeforholdet, hvis plejebarnet ikke kommer i plejefamilien. I har pligt til straks at give kommunen besked. Vederlagsretten ophører 14 dage/1 måned efter afbrydelse, hvis I ikke har lavet anden aftale med kommunen. 

Misligholdelse af kontrakt.  Hvis I misligholder kontrakten ophører retten til at modtage vederlag. Ret til godtgørelse af omkostninger ophører fra det tidspunkt, barnet ikke er i plejefamilien længere.

Tidsforbrug.  Vi aftaler individuelt opgavens tidsforbrug til supervision, kørsel, besøgsrapporter, telefonkontakt, rapportering, deltagelse i møder og administrativ arbejde med mere.


Anbringelse i akut-plejefamilie sker i samarbejde med teamleder i Center for Børn og Forebyggelse i Herning kommune. Teamleder her har overordnet kontakten til Familieplejen.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.