Aflastningsfamilie

Her på siden kan du finde informationer om aflastningsfamiliepleje. Og hvilke overvejelser I bør gøre, før I vælger at blive aflastningsfamilie.

Aflastning er en frivillig anbringelse, hvor barnet kan være i hverdage, weekender og ferier. 

Det kan være et barn som har det svært, et fysisk handicap og/eller et psykisk handicap.

Aflastningsordningen kan både være af hensyn til barnets behov, men også for at aflaste barnets forældre.

Som aflastningsfamilie er I en forebyggende indsats. Målet er at undgå større indgreb - eksempelvis døgnanbringelse. Børnene vil typisk få en oplevelse af, hvordan en anden familie kan leve deres hverdag. I vil derfor være rollemodeller for, hvordan et familieliv også kan være. I bliver aldrig erstatning for barnets egen familie, men et supplement.

Mange af børnene kan komme fra hjem, hvor der kun er én forælder. Familier med børn med handicaps har ofte en krævende hverdag. For dem er det nødvendigt med et pusterum fra barnet. Så kan forældrene  få lidt tid sammen alene, eller sammen med barnets søskende.

Ofte opholder barnet sig i aflastningsfamilien på enkelte hverdage og/eller hver 2. eller 3. weekend. Nogle gange sker det også, at barnet skal med på ekstra ophold i sommerferien. Der kan også uforudset bliver brug for en ekstra periode med pasning. Dette sker i aftale med rådgiver, barnets forældre og aflastningsfamilie.


En aflastningsfamilie er ofte ansat i en længere periode. Der kan gå lang tid med at knytte tætte bånd mellem barn og aflastningsfamilie. Det er derfor vigtigt, at aflastningsfamilien er indstillet på, at tilbyde barnet et langt forløb i familien. Barnet bliver ofte en god bekendt eller tilmed et nyt "familiemedlem", når det er i aflastningsfamilien.


At blive aflastningsfamilie er en stor beslutning. Før I træffer den, er der nogle overvejelser, som I bør gøre jer. Hvis I bestemmer jer for at sige ja tak, vil jeres familieliv i et vist omfang blive ændret.

Læs mere om de overvejelser I bør gøre jer.


Som aflastningsfamilie bliver I ansat på kontrakt. I aftaler kontrakt med barnets rådgiver. Kontrakten beskriver de opgaver I skal løse i forhold til barnet. Derudover skal den indeholde følgende: 

  • Aftaler om hvor mange døgn, barnet skal opholde sig i jeres familie.
  • Plejelønnens størrelse (skattepligtigt).
  • Kost og logi beløb (skattefrit).
  • Særaftaler - praktiske/økonomiske.
  • Forsikringsforhold.
  • Opsigelsesregler.
  • Konsulentbesøg.

Læs mere om ansættelse og løn her.


Som aflastningsfamilie har I et tæt samarbejde med barnets rådgiver. I har møde med familieplejekonsulenten 1-2 gange i året. Konsulenten støtter og vejleder i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet. Læs mere om samarbejdsparter her.

Familieplejekonsulenten arrangerer og formidler endvidere kurser. Læs mere om uddannelse og kurser her.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908
Send e-mail til erling.bro@herning.dk

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.